Lars Orrskog: Försök til slut  


försök till slut

denna berättelse om kärlek om heide om tanter och fingrar ska jag skriva ned vid ett senare tillfälle när jag ser och kan bättre vad jag känner

jag ska skriva hela pappret fullt med torr het hud och förtjusta ilningar som rör sig från ett finger till en handflata och in i läsaren

om jag nu lyckas komma på hur en outsäglig njutning längs insidan av en människas lår kan ett) formuleras två) överföras till andra människor via text och tre) skapa njutning hos de andra människorna

sedan kan jag faktiskt inte se mera vad det står bara att det slutar med att luftgroparna av ångest och ofullbordad kärlek häller ut sig och bidrar till evighetens utspridning till inget

som en allt uppslukande magnet mot vilken generna rör sig från orörda skogsmyrar näbbmös rävar och apor

människan rullar in och ut

där __ kommer _ till slut ___ vara _ vit _ luft
en __ gles ___ ridå ___ av alm ___ och regn ___där träden förflyttas __________ sidledes
sakta __ som om __ i en _____ synvilla
öppnar sig ______ sluter ___ och allt mitt är över
vit ___ luft ___ är ___ runt ___ sömnen