Lars Orrskog: Ur en kinesisk encyklopedi  
 

 

Tvärtemot alla handböcker skulle jag vilja ha en svår hemsida. En med många bottnar och oväntade kopplingar. Kanske till och med att du en dag kommer att gå vilse i den. Eller försvinna i kvicksand. Fast jag har en bit kvar och webbformatet inte direkt uppmanar till olydnad. Låt mig tills vidare citera ett förebildligt sätt att ordna världen enligt "en viss kinesisk encyklopedi" (enligt Jorge Luis Borges). Där står att djuren kan ordnas i:

sådana som tillhör kejsaren
de som är balsamerade
de tama
spädgrisar
sirener
sagodjur
bortsprungna hundar
sådana som är uppräknade i denna klassificering
ursinniga
otaliga
tecknade med en mycket fin kamelhårspensel
etcetera
sådana som just har slagit sönder vattenkannan
sådana som på långt håll ser ut som flugor