Hej och välkommen till min hemsida som jag knåpar ihop med hjälp av Photoshop och Dreamweaver. Detta är version febr 2013.
Nytt sedan förra månaden är förtasidan och bilderna i "Deltaserien".

Det behövs bara två partier i riksdagen: Tillväxt och Solidaritet. Dessa kommer snart att utkristallisera sig ur den kökkenmödding av särintressen riksdagen nu är. Men det kommer också att finnas ett tredje parti: Sverige.

Tillväxt har viss förståelse för att vi har problem: mänsklighetens resursbas tunnas ut och skillnaden mellan dom som har och dom som inte är besvärande. Men partiet vill ha ”business as usual”. Inget är bättre än det vi redan har: kapitalism, marknadsekonomi, tillväxt. Det är bara genom mer av allt detta som problemen kan hanteras. Detta parti har idag den stora majoriteten svenskar bakom sig.

Solidaritet däremot inser att vi lever under ett systemfel som leder till enorma umbäranden för mänskligheten. Ett system där ekonomin inte omfattar den natur av vilken vi alla beror, och där utbytet mellan människor är organiserat på de rikas villkor och för de rikas vinning. Så miljöfrågan kan inte lösas utan att definieras som ett rättviseproblem. Solidaritet vill skapa global välfärd utan tillväxt Detta parti har ganska få men hängivna medlemmar och är i växande.

Sverige är förnekelsens parti. Partiet menar att det gått bra för Sverige för att just detta är svenskarnas signum: det bra folket. Sverige är ett fascistiskt parti och i växande.

Utöver dom här partierna kommer det att ploppa upp diverse små partier som tror på gud, landsbygden, kungen, familjen eller AIK. Men dom behöver vi inte räkna med, för det finns bara två riktigt viktiga frågor om politikens utveckling:

1. Kommer Solidaritet innan det är för sent att gå om Tillväxt; och/eller
2. Kommer Sverige och en växande fascism att omintetgöra övergången till ett mer hållbart samhälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234567890

 

 

 

 

abcdefghijklmnop

 

 

qrstuvxyzåäö

 

 

 

 

 

 

 

lars orrskog sköntorpsvägen 72 s12038 årsta 0722020004
lasse@lasseorrskog.se