Lars Orrskogs hemsida juni och juli 2013 (Jag gav nyårslöftet att varje månadsskkifte under 2013 aktualisera min hemisda. Nu 1 juli fick jag bryta mitt löfte. Sommaren tog ut sin rätt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lars orrskog sköntorpsvägen 72 s12038 årsta 0722020004
lasse@lasseorrskog.se