Lars Orrskogs hemsida nov 2018

 

Min världsbild är nu mörk, och ju längre fram i tiden jag tänker ju mörkare blir den. Jag söker efter hop och hittar små fickor av hopp, bland annat i den nya naturvetenskapen och hos Jaques Derrida.

Med kvantmekaniken upphör kausaliteten. Ingenting kan bestämmas till både plats och impuls.  Allt är möjligt. Vad som gäller beror på hur vi talar om världen. Vårt språk, våra begrepp, vårt val av plats bestämmer vad som är verkligt. Konsten och naturvetenskapen är lika giltiga.

Genom insikten om termodynamiken, tidens pil och självreglerande system som uppstår i förfallet, flyttar naturvetenskapen fokus från det varande till det blivande. Till livet. Som kan ta sig alla upptänkliga former. Vi kan inte veta något säkert om framtiden på  någon nivå.

Båda dessa horisonter som naturvetenskapen utforskat under de senaste hundra åren
lär oss att naturen inte är i jämvikt. Men väldigt mycket av vår förståelse av samhället och människan vilar fortfarande på modeller för harmoni som vi lånat från de förlegade naturvetenskapliga teoremen. Tänk bara på Hållbarhet. Detta har jag hämtat från Ilya Prigogines Ordning ur kaos.

Detta gör mig upprymd och ännu mera så när jag samläser kaosteorin med Jaques Derrida. Det ursprungliga är tidens rumsblivande och rummets tidsblivande. Varje existens står alltid i relation till andra existenser genom en ständigt pågående temporalisering som öppnar relationen till det förflutna och det kommande. Kluvenheten är ett villkor för varje enskild existens. Och varje nu kan endast bli till genom att förrumsligas, ristas in som ett minne för framtiden. Liv som spår.

Ingenting är i sig, varje element kan endast konstitueras genom att relateras till andra element. Tidens rumsblivande och rummets tidsblivande är villkor för alla livsprocesser över huvud taget. Och allt måste förstås utifrån en konstitutiv ändlighet.

Här så några bilder från min ateljé / mitt sovrum november 2018. 

 

 

     

 


 

lars orrskog sköntorpsvägen 72 s12038 årsta 0722020004
lasse@lasseorrskog.se